Thạch Lạc – LÀ

Thạch Lạc là một xã duyên hải ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ, Việt Nam.

Tiếp giáp các xã: Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Trị, Thạch Tượng, Thạch Thắng huyện Thạch Hà, Thạch Đồng và Thạch Hưng thành phố Hà Tĩnh.

Xã có 16 xóm, trước đánh tên theo số, hiện nay đổi sang dùng chữ:

  • Xóm 1 (Quang Lạc)
  • Xóm 2 (Thanh Sơn)
  • Xóm 3 (Trung Lạc)
  • Xóm 4 (Quyết Tiến)
  • Xóm 5 (Hòa Lạc)
  • Xóm 6 (Vĩnh Thịnh)
  • Xóm 7 (Bắc Lạc)
  • Trường THCS nằm ở trung tâm xã, trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phong trào dạy và học. năm học 2013-2014 trường được xếp thứ nhất trong tổng số 16 trường toàn huyện về phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi.
  • Trường tiểu học xã Thạch Lạc nằm ở xóm Thanh Sơn

Cồn Sò Điệp (Di chỉ Thạch Lạc)

Di chỉ khảo cổ Thạch Lạc là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia [1].
Tại đây phát hiện được nhiều hiện vật như gốm, các công cụ sản xuất, vũ khí, dụng cụ sinh hoạt, đồ trang sức được chế tác từ đá và đặc biệt là di cốt của người Việt cổ có thời gian gần 5.000 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *